Overenskomst
F0E1CE

Overenskomst

Kære Gæst 

 

Som det er fremgået i pressen, er det i forhandlingerne med 3F om fornyelse af overenskomsten ikke lykkedes at blive enige, ligesom det endnu ikke er lykkedes at blive enige om en ny overenskomst for branchen. 

Hos Brdr. Price har vi INGEN medarbejdere, der har været omfattet af konflikten. Vi har således ikke hjemsendt en eneste medarbejder og restauranternes drift har derfor været upåvirket. 

Samlet set er det under 2% af vores medarbejdere i vores virksomheder, som har været påvirket af konflikten. Den har derfor foregået uden gene for vores gæster. Vi og vores mange dygtige medarbejdere vil som altid stå klar til at yde vores gæster en oplevelse i det samme høje niveau, som vi altid bestræber os på! 

Vi vil gerne have overenskomst. Men den skal understøtte udviklingen i branchen, ikke begrænse den. 

Den helt store knast er et opgør med det nuværende lønsystem, hvor ufaglærte tjenere, som kommer ind fra gaden helt uden erfaring, har krav på samme mindsteløn som en faglært tjener med knap 4 års erhvervsuddannelse – og ovenikøbet en højere mindsteløn end vores faglærte kokke og receptionister. 

 

Læs gerne for uddybende kommentarer nedenfor: 

 

Vi er tilhængere af den danske model – men kun 10% af restauranterne i Danmark har overenskomst 

Som det er fremgået af pressen, har vi i de seneste måneder været i forhandling med 3F om fornyelse af vores overenskomst, men må konstatere, at det desværre ikke i denne omgang kan lykkes at få enderne til at mødes. 

 

Vi er store tilhængere af den danske model, men imens arbejdsmarkedet og branchen har udviklet sig med hastige skridt, er overenskomsten på helt centrale områder stået stille, og der ses desværre ingen vilje blandt 3Fs forhandlere til at skabe den fornyelse og udvikling, som vi mener der skal til. 

 

Det siger næsten sig selv, at det er svært at konkurrere med de 90% af markedet, som driver deres restauranter uden overenskomst, og at denne unfair konkurrencesituation ikke er bæredygtig, hvis vi vil overleve som virksomhed på den lange bane. 

 

Et opgør med et unfair lønsystem, hvor ufaglærte tjenere skal have samme løn som faglærte 

Når det er sagt, er en af de største knaster, der skiller os fra at blive enige med 3F, indretningen af overenskomstens nuværende lønsystem. Et lønsystem, hvor f.eks. en 18-årig studerende, som kommer ind fra gaden helt uden serveringserfaring, skal have nøjagtig den samme mindsteløn som en faglært tjener, der har stået i lære i næsten 4 år. En mindsteløn, som ovenikøbet er væsentlig højere end overenskomstens mindsteløn for både faglærte kokke og faglærte receptionister. Det er bl.a. dét, som vi hverken kan eller vil være med til længere. 

 

Vi ser det tværtimod som både logisk og fair at have et lønsystem, hvor mindstelønningerne differentieres baseret på uddannelse og erfaring, hvilket giver de unge mennesker incitamenter til at dygtiggøre sig og tage en erhvervsfaglig uddannelse. 

 

Ingen løndumping og ingen går ned i løn 

I pressen har der været overskrifter der går på, at vi vil løndumpe og sætte medarbejderne voldsomt ned i løn. Det siger næsten sig selv, at vi i en branche, der skriger på arbejdskraft, ikke vil få succes med at forringe vilkårene for vores medarbejdere. Det ønsker vi heller ikke! Tværtimod ønsker vi med en ny overenskomst at gøre os og gerne hele branchen, mere attraktiv som arbejdsplads og karrierevej. 

 

INGEN af vores medarbejdere vil således gå ned i løn. Alle vores medarbejdere er garanteret at fortsætte med de lønninger, som de har i dag og vores forslag til en omlægning af lønsystemet i en ny overenskomst har således intet med løndumping at gøre. 

 

Mere fleksibilitet for den enkelte medarbejder 

Vi oplever desuden et stigende behov for at imødekomme medarbejdernes ønsker til en arbejdstids-tilrettelæggelse, som er tilpasset den enkelte medarbejders behov. Det giver overenskomsten ikke mulighed for. Nogle skal hente børn, nogle skal til yoga hver torsdag, nogle vil gerne arbejde hver weekend, andre vil gerne have fri hver weekend, osv. osv. Den fleksibilitet vil vi gerne kunne imødekomme i højere grad for at tiltrække og fastholde de dygtige medarbejdere. 

 

Det er sådan vi ønsker at drive vores virksomheder fremover, og det er sådan vi tror, at der skabes udvikling i branchen samt øget lyst for både nuværende og kommende generationer til at gøre karriere og arbejde i vores fantastiske branche. 

  

Hvad betyder det for vores gæster? 

Vi, og vores mange dygtige medarbejdere, vil som altid stå klar til at yde vores gæster en oplevelse i det samme høje niveau, som vi altid bestræber os på! 

 

Vi håber, at vi med ovennævnte orientering har skabt mere klarhed over faktum i situationen, og vi og vores mange motiverede medarbejdere glæder os meget til at byde velkommen i restauranterne. 

 

De bedste hilsner 

Brdr. Price